نوشته‌ها

۶) مقبره هالیکارناسوس | ترکیه

۶) مقبره هالیکارناسوس | ترکیه

۶) مقبره هالیکارناسوس | ترکیه  ۶) مقبره هالیکارناسوس | ترکیهمقبره ای با نام هالیکارناسوس وجود دارد که جزو عجایب جهان محسوب می شود .این آرامگاه در میان سالهای ۳۵۰ تا ۳۵۳ پیش ازمیلاد درست زمانی که  اردشیر سوم بر منطقه حکمرا…