نوشته‌ها

10 اثر باستانیِ ایران پیش از ظهور اسلام

۱۰ اثر باستانیِ ایران پیش از ظهور اسلام

۱۰ اثر باستانیِ ایران پیش از ظهور اسلام  یک پرستشگاه باستانی در دوره عیلامیان میان دو شهر قدیمی استان خوزستان، شوش و شوشتر. سازه ای خشتی گلی که بعد از نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ سال هنوز سرپاست. اولین اثر باستانی ایرانی که در …