نوشته‌ها

400 اثر تاریخی شهرستان ساوه

۴۰۰ اثر تاریخی شهرستان ساوه

۴۰۰ اثر تاریخی شهرستان ساوه شهرستان ۱۰ هزار ساله ساوه با دارا بودن ۴۰۰ اثر تاریخی ملی ثبت شده از پتانسیل‌های لازم برای توسعه و رونق صنعت گردشگری برخوردار است. توجه به صنعت گردشگری که از مولفه‌های تاثیرگذار بر رونق اقتصادی منطقه است موجب توسعه اجتم…