کتراک

گنج های دوران اسلامی

گنج های دوران اسلامی گنج های دوران اسلامی موضوع امروز در مبحث گنج یابی مربوط به دفینه های اسلامی می باشد. دفینه هایی که ما از آنها در دوران اسلامی یاد می کنیم مربوط به پیشکشهای باستانیان است که معمولا با درختانی مانند چنار، زالزالک، …

کالبد شکافی علایم …

, , ,
کالبد شکافی علایم: دوستان بحث علایم و علایم شناسی هم ساده است و هم پیچیده .علایم ها با زبان بی زبانی خیلی چیزها را بیان می کنند.حال این سوال پیش می آید آیا علایمها می توانند به غیر از مفهومی که برای یک گنجینه مهم دارند در خود مفاهیم دینی یا…

تندیس خرس

, , , ,
تندیس خرس: این علامت باید کاملا مشابه عکس باشد و به خوبی قابل تشخیص باشد حتی اگر از دیدهای مختلف هم رویت شد به راحتی قابل تشخیص باشد که تندیس خرس است اگر در این صورت بود باید در روبروی دید خرس یک غار مسدود شده یا باز باشد در غیر اینصورت باید…

نشانه های دفینه

, ,
نشانه های دفینه: ۱- در کنارش دفینه وجود دارد ۲ – علامت گمراه کننده و یا دفینه اش را برداشته اند ۳ – نشانه در وردی غار است بدون تله فیزیکی و بدون زهر ۴ – غار (تله فیزیکی) دارد به دیوارهای کناری دست نزن ۵ – در دوره روم توسط راه…