نماد شمشیر در گنج یابی

نماد شمشیر در گنج یابینماد شمشیر در گنج یابیدر مورد نماد شمشیر حکایات زیادی شنیده شده که امتداد دسته و یا نوک شمشیر جهت مسیر را نشان می دهد و.... دقت کنید چنین تفسیری برای این نماد اصولی نیست و نماد شمشیر دارای مواردی می باشد که …

گنج پنهان در حمام ها

گنج پنهان در حمام هاگنج پنهان در حمام هادر باستان معمولا مردم نظافت خود را در رودخانه ها و چشمه ها انجام می دادند. اندکی بعد بفکر ساختن مکانی افتادند که بتوانند در فصل های مختلف بتوانند نظافت انجام دهند. در ادامه نقش حمام ها در حرف…

نماد X در گنج یابی

نماد X در گنج یابی نماد X در گنج یابیاگر اهل کاوش و علاقه مند به دفینه یابی باشید حتما نشان ضربدر روی انواع سنگ ها و صخره ها و یا دیواره ها دیده اید. در این پست نمونه ای از این نماد ها را بررسی می کنیم که نشانه دا…

حیوانات تخم گذار در گنج یابی

حیوانات تخم گذار در گنج یابی حیوانات تخم گذار در گنج یابیدرمورد نمادهایی که در واقعیت حیوانات تخم گذار هستن به تنه وپشت لاکپشت دقت کنید ، به شیار روی لاک دقت کنید؛ وهمینطور شیب پشت نماد. این سه گزینه اشاره به این داره که درحال ت…

نماد چشم درگنج یابی

نماد چشم درگنج یابی نماد چشم درگنج یابیشاید در مناطق باستانی اطراف شما هم نمادهای باستانی وجود داشته باشد. از جمله نمادهای مهم در بحث گنج یابی به نماد چشم اشاره می کنیم. چشم نمادی مهم در یهودیت می باشد که اگر در منطقه باستانی تک چشم …

در کجا به دنبال گنج باشیم؟

در کجا به دنبال گنج باشیم؟ در کجا به دنبال گنج باشیم؟ بسیاری از دوستانی که تازه کار هستند اغلب به این سوال بر میخورند که چه مکانهایی مشکوک به دفینه هستند و در کجا به جستجوی گنج باشیم؟دوستان در باستان به دلیل اینکه فقدان مکان هایی مانند بانک یا …

نماد تاج شاهی در گنج یابی

نماد تاج شاهی در گنج یابی نماد تاج شاهی در گنج یابینماد تاج شاهی در گنج یابی موردی بسیار نادر و کمیاب است. شاید در ایران یک یا دو مورد دیده شده باشد. در این مطلب به تفسیر این نماد می پردازیم:دقت داشته باشید این نماد هم سمبل…

سفید خانه در گنج یابی

سفید خانه در گنج یابی سفید خانه در گنج یابیدوستان کلمه سفید در باستان مظهر پاکی و طهارت بود و نوعی احترام برای مردگان بشمار می رفت. سفید خانه ها بسیار مستحکم بودند و معمولا از جنس ساروج_فانتوم می باشند. به نوعی که قوی ترین دستگاه ها هم…

هدف از ایجاد نماد بزرگ

هدف از ایجاد نماد بزرگ هدف از ایجاد نماد بزرگوقتی در یک محیطی مثلا نمادی چون شتر،یا لاکپشت در ابعاد بزرگ میبینید ، یعنی کسی که پیکره را ایجاد کرده نیتی از این اندازهداشته و آن به معنی این است که باید میدان بزرگی رو برای بر…

نقش درختان قدیمی در گنج یابی

نقش درختان قدیمی در گنج یابی نقش درختان قدیمی در گنج یابیچون درختان قدیمی در مبحث دفینه یابی اهمیت ویژه ای دارند. دقت داشته باشید بیشتر درختان مربوط به دوره اسلامی می باشند و اغلب آنها از جمله گز، چنار، داغداغان، آزاد، زالزالک و سَرو به دلیل ای…

آشنایی با کروکی ها در گنج یابی

آشنایی با کروکی ها در گنج یابی آشنایی با کروکی ها در گنج یابیبه شکل زیر  توجه کنید، جوغنی با اسکنه و مربع های تو در تو به همراه شیار را مشاهده می کنید. مفهوم کلی تصویر بالا مربوط به یک کروکی مهم می باشد.جوغن ها در باستان مفاهیم گ…

نکات مهم پلمپ نماها

نکات مهم پلمپ نماها نکات مهم پلمپ نماها با دقت در تصویر زیر  متوجه می شوید که پلمپ نماها ورودی نیستند و فقط بیانگر فضای مسدود شده در محل هستند.دقت داشته باشید که همه مواردی که در طبیعت به شکل درب هستند، جزو قاعده پلمپ نما نیستند چرا که …