نوشته‌ها

نقش درختان قدیمی در گنج یابی

نقش درختان قدیمی در گنج یابی نقش درختان قدیمی در گنج یابی چون درختان قدیمی در مبحث دفینه یابی اهمیت ویژه ای دارند. دقت داشته باشید بیشتر درختان مربوط به دوره اسلامی می باشند و اغلب آنها از جمله گز، چنار، داغداغان، آزاد، زالزالک و سَرو به دلیل ای…