نوشته‌ها

هدف از ایجاد نماد بزرگ

هدف از ایجاد نماد بزرگ هدف از ایجاد نماد بزرگ وقتی در یک محیطی مثلا نمادی چون شتر،یا لاکپشت در ابعاد بزرگ میبینید ، یعنی کسی که پیکره را ایجاد کرده نیتی از این اندازه داشته و آن به معنی این است که باید میدان بزرگی رو برای بر…